Privacybeleid

Privacybeleid

Local Adventures is vastbesloten om de nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens die het bedrijf over u verwerkt, te garanderen. Dit privacybeleid is opgesteld om diegenen die zich zorgen maken over de manier waarop hun 'persoonlijk identificeerbare informatie' (PII) wordt gebruikt, beter van dienst te kunnen zijn. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door om een duidelijk inzicht te krijgen in de manier waarop wij uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins behandelen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@localadventures.is

Wet op het privacybeleid

Local Adventures is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diensten en producten.

Local Adventures respecteert uw recht op privacy en streeft ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe wij de persoonlijke gegevens verwerken die wij mogelijk bezitten en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens

Verantwoordelijke partij[1]

Local Adventures is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diensten en producten.

Persoonlijke informatie is alle informatie over een individu die het mogelijk maakt hem direct of indirect te identificeren. Wanneer u een bestelling plaatst of registreert op onze site, kunnen wij, indien van toepassing en met uw toestemming, informatie verzamelen voor service- en verwerkingsdoeleinden, zoals:

 • uw naam
 • e-mailadres
 • postadres
 • telefoonnummer
 • creditcard gegevens
 • reisdoel en periode
 • land van verblijf
 • of andere details om u te helpen met uw ervaring

Daarnaast kan IJsland Unlimited andere gegevens verzamelen waarvoor u toestemming geeft, evenals gegevens die essentieel zijn voor de activiteiten van het bedrijf.

[1] Verantwoordelijke partij verwijst naar de rol van Local Adventures als gegevensbeheerder zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en relevante IJslandse privacywetten (Wet 90/2018).

Wanneer verzamelen wij informatie?

Wij verzamelen informatie van u wanneer u een bestelling plaatst, zich abonneert op een nieuwsbrief, reageert op een enquête, een formulier invult, informatie invoert op onze site of ons feedback geeft over onze producten of diensten.

Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens op basis van onze overeenkomst met u of voor de legitieme belangen van Local Adventures. Gevoelige gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief en akkoord bent gegaan met onze marketingvoorwaarden, is de enige informatie die Local Adventures vraagt om promotiemateriaal te verzenden uw e-mailadres.

Wij nemen alleen contact met u op via telefoon of e-mail als u daarmee akkoord gaat.

We kunnen de informatie die we van u verzamelen gebruiken wanneer u zich registreert, een aankoop doet, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of marketingcommunicatie, op de website surft of bepaalde andere sitefuncties op de volgende manieren gebruikt:

 • Om uw ervaring te personaliseren en ons in staat te stellen het type inhoud en productaanbod te leveren waarin u het meest geïnteresseerd bent
 • Om onze website te verbeteren om u beter van dienst te kunnen zijn
 • Om ons in staat te stellen u beter van dienst te zijn bij het reageren op uw klantenserviceverzoeken
 • Om een wedstrijd, promotie, enquête of andere sitefunctie te beheren
 • Om uw transacties snel te verwerken
 • Om beoordelingen en recensies van diensten of producten te vragen
 • Om ze op te volgen na correspondentie (livechat, e-mail of telefonische vragen)

 

Als u besluit uw gegevens niet aan Local Adventures te verstrekken, is het mogelijk dat het bedrijf de gevraagde dienst niet kan verwerken en niet aan zijn verplichtingen in verband daarmee kan voldoen.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met info@localadventures.is

Openbaarmaking door derden

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan externe partijen, tenzij we gebruikers hiervan vooraf op de hoogte stellen. Dit geldt niet voor website-hostingpartners en andere partijen die ons helpen bij het exploiteren van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten of het bedienen van onze gebruikers, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen ook informatie vrijgeven wanneer de vrijgave ervan passend is om aan de wet te voldoen, ons sitebeleid af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen.

Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik.

Af en toe kunnen we, naar eigen goeddunken, producten of diensten van derden op onze website opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Niettemin proberen we de integriteit van onze site te beschermen en verwelkomen we alle feedback over deze sites.

Overdracht van gegevens naar andere landen

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte

Hoe beschermen wij uw informatie?

Local Adventures heeft beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens verloren gaan, worden gewijzigd, weergegeven of geopend zonder de juiste toestemming. Alle toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot partijen die toegang nodig hebben op basis van hun functie, en alle personen die omgaan met of toegang hebben tot persoonlijke gegevens zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsclausules. Alle transacties worden verwerkt via een gatewayprovider en worden nooit opgeslagen of verwerkt op onze servers.

In het geval van een inbreuk op de beveiliging die van invloed is op uw persoonlijke gegevens, zullen wij u of de Privacyautoriteit op de hoogte stellen, zoals passend bij de wet.

Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens die wij mogelijk opslaan niet veilig zijn, laat het ons dan onmiddellijk weten door een e-mail te sturen naar info@localadventures.is

Dataretentie

Persoonlijke gegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig is voor de bedrijfsvoering van het bedrijf. De bewaartijd van persoonlijke gegevens hangt af van de aard van de informatie en de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonlijke gegevens, inclusief maar niet beperkt tot belasting- of boekhoudwetten. In zeldzame gevallen kan het ook nodig zijn om gegevens op te slaan voor legitieme belangen, zoals bij geschillen.

Toegang tot persoonlijke gegevens

Het recht op toegang: U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en een kopie van de informatie te ontvangen. Zo kunt u er zeker van zijn dat de gegevens juist zijn en dat onze verwerking in overeenstemming is met de wet.

Recht op correctie: U heeft het recht om ons alle informatie over u te laten corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist of onnauwkeurig is.

Recht om gegevens te verwijderen: In bepaalde gevallen heeft u mogelijk het recht om ons de persoonlijke informatie te laten verwijderen die wij over u bewaren. Dit geldt met name in gevallen waarin de gegevens niet langer nodig zijn als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens (zie hieronder), als de verwerking onrechtmatig wordt of als de verwerking gebaseerd was op toestemming die u vervolgens hebt ingetrokken. Local Adventures behoudt zich echter het recht voor om telkens te beoordelen of gegevens moeten worden verwijderd.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: Als onze verwerking gebaseerd is op openbaar belang of legitieme belangen en u van mening bent dat uw verwerking vanwege uw omstandigheden uw fundamentele rechten schendt, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Als u bezwaar maakt, zullen we de verwerking stopzetten, tenzij we een legitiem belang kunnen benadrukken om de verwerking voort te zetten.

Recht op beperking van de verwerking: In de volgende gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten:

 • Als u beweert dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn (totdat we kunnen bevestigen dat deze juist zijn),
 • De verwerking is illegaal, maar u wilt uw persoonlijke gegevens niet verwijderen,
 • We hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig om het proces te behouden, maar u hebt ze nodig om juridische claims in te stellen, te verdedigen of te verdedigen,
 • U heeft van bovenaf bezwaar gemaakt tegen de procedure. In dat geval stoppen wij met de verwerking, terwijl wij onze gerechtvaardigde belangen bij het voortzetten ervan nog niet hebben vastgesteld.

Recht om toestemming in te trekken: In gevallen waarin wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken. Het intrekken van de toestemming betekent echter niet dat de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat de toestemming werd ingetrokken, onrechtmatig is.

U beschikt over deze rechten en kunt deze op verzoek te allen tijde uitoefenen. Neem hiervoor contact met ons op via info@localadventures.is

Contact met ons opnemen

Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, kunt u ons een e-mail sturen op het onderstaande adres of de instructies onderaan elke e-mail volgen, waarna wij u onmiddellijk uit ALLE correspondentie zullen verwijderen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@localadventures.is

Deze Privacyverklaring is bijgewerkt op 22.03.2024

Ons privacybeleid wordt voortdurend herzien en daarom kan dit privacybeleid worden bijgewerkt. De huidige versie van ons privacybeleid zal te allen tijde op deze website worden gepubliceerd

Op dezelfde manier moeten uw gegevens altijd correct zijn. Laat het ons daarom weten als uw contactgegevens of andere gegevens wijzigen.